GRUPS D’ESTUDI

Si voleu participar en algun grup d’estudi només heu d’omplir el formulari de participació i els promotors del grup es posaran en contacte amb vosaltres per correu.

– – – – ALGUNS GRUPS D’ESTUDI EN FUNCIONAMENT (veure llista completa):


– – – – GRUPS D’ESTUDI EN PROCÉS DE CREACIÓ:
(En espera de ser suficients per a reunir-se)

LLISTA COMPLETA dels grups d’estudi.


TALLERS I CURSOS

LLISTA COMPLETA de tallers i cursos.